mała

93 teksty – auto­rem jest mała.

Zaw­sze mówiłam nie obiecuj zbyt wiele, jeśli nie możesz dot­rzy­mać słowa. Ko­lej­ne obiet­ni­ce nic nie znaczą, jeśli tak wielu nie spełniasz.

(21.08) 

myśl
zebrała 4 fiszki • 24 sierpnia 2013, 14:24

Czekałam.
Czekam.
Będę cze­kać,
brzmi najdłużej i is­tnieje równie długo 

myśl
zebrała 2 fiszki • 3 maja 2013, 21:40

Sens gdzieś jest, ale naj­częściej nie tam, gdzie go szukamy. 

myśl
zebrała 8 fiszek • 22 kwietnia 2013, 20:57

Choć po­now­nie wol­na jestem,
wol­ności tej nie chcę... 

myśl
zebrała 4 fiszki • 20 kwietnia 2013, 10:17

To była tyl­ko nasza chwi­la.
Nasz ka­wałek te­go dnia. 

myśl
zebrała 7 fiszek • 19 kwietnia 2013, 13:00

Pla­ny rodzą się w głowie, a marze­nia w sercu. 

myśl
zebrała 14 fiszek • 10 kwietnia 2013, 20:36

Wszys­tko co się szyb­ko zaczy­na jeszcze szyb­ciej się kończy. 

myśl
zebrała 10 fiszek • 31 marca 2012, 22:47

Modlę się, żeby mój cały ból po je­go stra­cie obrócił się w je­go szczęście. 

myśl
zebrała 20 fiszek • 18 marca 2012, 11:31

Niektóre wspom­nienia to nasze oso­bis­te życiowe mądrości. 

myśl
zebrała 21 fiszek • 4 marca 2012, 20:39

Uważaj, by Two­ja siła nie obróciła się prze­ciw­ko Tobie. 

myśl
zebrała 38 fiszek • 9 lipca 2011, 12:59

mała

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

mała

Użytkownicy
L M N
Pokaż
Kalendarz
Aktywność